Cookie Policy

Deze website is eigendom van Hustings bouwgroep


Contactgegevens:

Hustings bouwgroep, Snoekweyerstraat 3, 3600 Genk
Tel: 011/32 39 19
E-mail: info@hustingsbouw.be
Ondernemingsnummer: 0419.353.764

Inzamelen van informatie – Privacy en gegevensbescherming

De meeste informatie op deze website is beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Wanneer de gebruiker toch om persoonlijke informatie gevraagd wordt, zal deze informatie enkel gebruikt worden voor doeleinden die strikt aansluiten bij de dienstverlening van en door Hustings Bouwgroep op basis van de contractuele relatie als gevolg van de bestelling of registratie dan wel op basis van haar gerechtvaardigd belang om diensten te verlenen en u hiervoor te contacteren. De informatie over u wordt u op verzoek meegedeeld. U kan deze, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het ons te mailen op info@hustingsbouw.be. Bent u het niet eens met de manier waarop Hustings Bouwgroep uw gegevens verwerkt, kan u klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Meer informatie over de manier waarop Hustings Bouwgroep omgaat met uw gegevens vindt u in het algemeen beleid inzake gegevensbescherming op onze website www.hustingsbouw.be/privacy.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Aansprakelijkheid

De op deze website beschikbaar gestelde informatie is met de grootste zorg samengesteld. Uiteraard is deze informatie richtinggevend en door de beknoptheid niet altijd volledig. Voor verdere en concrete uitleg kan u met Hustings Bouwgroep contact nemen via mail. Gelet op onze middelenverbintenis, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie.

Cookies

www.hustingsbouw.be maakt gebruik van “cookies” om uw bezoek aan onze website zo optimaal mogelijk te laten verlopen en cookies geven ons de mogelijkheid om de website te optimaliseren. De cookies op onze internetpagina’s slaan geen persoonlijke gegevens op.
Een aparte cookie onthoudt uw aanmeldgegevens. Bij het inloggen kan u aangeven dat u niet wenst dat deze cookie geplaatst wordt.
U kan uw internetbrowser zodanig installeren dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet ten volle zal kunnen gebruiken.

1. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die op de harde schijf van de computer van de gebruiker worden opgeslagen en die informatie over de interacties van de gebruiker en het gebruik van de website bijhouden, bewaren en opslaan. Hierdoor kan de website via zijn server de gebruikers een ervaring op maat bieden binnen deze website.

2. Waarvoor gebruiken we de cookies?

www.hustingsbouw.be maakt gebruik van “cookies” om uw bezoek aan onze website zo optimaal mogelijk te laten verlopen en cookies geven ons de mogelijkheid om de website te optimaliseren. De cookies op onze internetpagina’s slaan geen persoonlijke gegevens op.
Een aparte cookie onthoudt uw aanmeldgegevens. Bij het inloggen kan u aangeven dat u niet wenst dat deze cookie geplaatst wordt.
U kan uw internetbrowser zodanig installeren dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet ten volle zal kunnen gebruiken.

3. Welke soorten cookies worden gebruikt op www.hustingsbouw.be?

Hieronder vindt u een lijst met de verschillende first-party niet-functionele cookies die u op onze website kunt vinden:

  • Facebook-pixel: deze cookie kijkt naar welke berichten en links je bekijkt. Op deze manier kunnen we je relevante advertenties tonen op Facebook.

Hieronder vindt u een lijst met de verschillende niet-functionele cookies van derden die u op onze website kunt vinden:

  • Facebook: deze cookie kijkt naar welke producten en pagina’s je bekijkt. Op deze manier kunnen we je relevante advertenties tonen op Facebook.
  • LinkedIn: deze cookie kijkt naar welke producten en pagina’s u bekijkt. Op deze manier kunnen we je relevante advertenties tonen op Facebook.
  • Google Analytics: hier wordt een analytische cookie gebruikt om statistische gegevens te verzamelen. Door Google Analytics te gebruiken, meten we hoe u www.develite.be gebruikt en hoe u onze website hebt gevonden. Deze statistieken geven ons een beter inzicht in hoe vaak onze website wordt bezocht, welke delen van onze website het vaakst worden bezocht en op welk niveau we onze website kunnen optimaliseren. Deze informatie wordt anoniem verzameld.
  • Google Tag Manager: hier wordt een analytische cookie gebruikt om statistische gegevens te verzamelen. Deze gegevens stellen ons in staat om onze website te verbeteren.
  • Hotjar: deze cookie kijkt naar welke producten en pagina’s je bekijkt. Op deze manier kunnen we onze website gebruiksvriendelijker maken.
  • HubSpot: gebruikt cookies om de bezoekers en contacten van uw website te volgen. HubSpot laat een cookie achter op uw computer om u te helpen bij toekomstige bezoeken.