You are here

Disclaimer

Deze website is eigendom van Hustings bouwgroep

Contactgegevens:

Hustings bouwgroep, Helstraat 51, 3590 Diepenbeek
Tel: 011/32 39 19
E-mail : info@hustingsbouw.be
0ndernemingsnummer: 0419.353.764

Inzamelen van informatie – Privacy en gegevensbescherming

De meeste informatie op deze website is beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens moeten
worden verstrekt. Wanneer de gebruiker toch om persoonlijke informatie gevraagd wordt, zal deze
informatie enkel gebruikt worden voor doeleinden die strikt aansluiten bij de dienstverlening van en
door Hustings Bouwgroep op basis van de contractuele relatie als gevolg van de bestelling of
registratie dan wel op basis van haar gerechtvaardigd belang om diensten te verlenen en u hiervoor te
contacteren. De informatie over u wordt u op verzoek meegedeeld. U kan deze, indien nodig, laten
verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het ons te mailen op info@hustingsbouw.be. Bent u het niet
eens met de manier waarop Hustings Bouwgroep uw gegevens verwerkt, kan u klacht indienen bij de
Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).
Meer informatie over de manier waarop Hustings Bouwgroep omgaat met uw gegevens vindt u in het
algemeen beleid inzake gegevensbescherming op onze website: algemeen beleid.
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de
volgende algemene voorwaarden:

Aansprakelijkheid

De op deze website beschikbaar gestelde informatie is met de grootste zorg samengesteld. Uiteraard
is deze informatie richtinggevend en door de beknoptheid niet altijd volledig. Voor verdere en
concrete uitleg kan u met Hustings Bouwgroep contact nemen via mail. Gelet op onze
middelenverbintenis, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die
voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie.

www.hustingsbouw.be en Cookies

www.hustingsbouw.be maakt gebruik van "cookies" om uw bezoek aan onze website zo optimaal
mogelijk te laten verlopen en cookies geven ons de mogelijkheid om de website te optimaliseren. De
cookies op onze internetpagina's slaan geen persoonlijke gegevens op.
Een aparte cookie onthoudt uw aanmeldgegevens. Bij het inloggen kan u aangeven dat u niet wenst
dat deze cookie geplaatst wordt.
U kan uw internetbrowser zodanig installeren dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een
waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw
harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-
functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen
verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet ten volle zal kunnen gebruiken.